VARJENJE PLASTIKE

Varjenje plastike je največkrat uporabljen postopek pri popravilu plastike. Variti je možno samo nekatere plastike iz skupine termoplastov. Plastike iz polietilena in polipropilena je možno kvalitetno spojiti samo s postopkom varjenja. Običajno je potrebno poškodovane površine pred varjenjem poravnati.

Fotografije primerov varjenja plastike